eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 07.12. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 100
Z Archvu: Ke okuliarniky do Viedne chodili
Peter, 17.08.2010 (19897 pretan)

Ke som sa v poítai „prehrabával v starších fotografiách, objavil som fotky motorových rušov radu 754, ktoré chodili do decembra 2007 na vlakoch EuroRegio (ER) z Bratislavy do Viedne a spä. Na týchto vlakoch sa „okuliarniky“ striedali spolu s rakúskymi „vrtuníkmi“. Od platnosti nového grafikonu 2007/2008 boli rušne oboch radov nahradené motorovými rušami ÖBB radu 2016. 

Tra 100 Bratislava - Gänserndorf (- Viede) patrí medzi najstaršie naše elezniné trate. Prevádzka na tejto trati zaala 20. augusta 1848, kedy sa na Slovensku zaala písa éra parnej elezninej dopravy.
 
Vlak ER odchádza z Bratislavy do Viedne
 Ruše 754
  
Práve na tejto trati premával legendárny rýchlik z Paría do Bukurešti a Istanbulu známy pod názvom Orient express. Tento rýchlik tu premával ešte v roku 1948.
 
Cestovný poriadok z roku 1948
V tomto roku chodil aj priamy rýchlik Košice - Viede a spä
CP 1948
 
ervený most - elezná studienka
Ruše 754
  
Na rovinke za Lamaom
 Ruše 754
  
V oblúku pri Devínskej Novej Vsi
Ruše 754
 
Cestovný poriadok z roku 1974/1975 a "ostro" sledované vlaky
CP 1974
 
Na jednokoajke za stanicou Devínska Nová Ves
Ruše 754 
  
Posledné slnené lúe vyprevádzajú vlak do Viedne 
Ruše 754 
 
Cestovný poriadok z roku 1922 a opä Orient express
CP 1922
 
Vlak do Bratislavy na Marcheggskom viadukte
 Ruše 754
  
"Blonská" 754.004 pri ceste do Viedne vykukla z tunela
Ruše 754
  
Rušne boli dislokované v RD Bratislava hl. a boli upravené pre prevádzku na tratiach ÖBB. Po ukonení prevádzky boli rušne predislokované do iných dep na Slovensku. Fotografie rušov radu 754 na vlakoch ER medzi Bratislavou a Viedou postupne doplním do fotoalbumu. © autor

Svisiace lnky:
Zastvka Bratislava-elezn studienka a erven most (22.04.2010)
eleznin stanica BratislavaLama (17.03.2010)
Z archvu: Odklonov povodov vlaky 2006 (14.02.2009)
160 rokov elezninej trate z Gnserndorfu do Bratislavy (20.08.2008)
Druh Bratislavsk (Lamask) tunel op v prevdzke (21.04.2008)
Oprava druhho Bratislavskho tunela finiuje (11.12.2007)
Tra 100: Bratislava hl.st. - Devnska Nov Ves - Marchegg BB - Viede BB (27.09.2007)


Home